अमरजी साबळे खासदार राज्यसभा

पोलिस शाखा

माउली थोरा

+91 9822027879

शिक्षण

विजय शंकर

+91 9881060451

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका

भाई सोनवणे

+91 9922501600

महसुल

संभाजी फुंगे

+91 96003086

सामाजिक माध्यमे

विजय नाईक

+91 9890228899

महिला बचत गट

राधिका बोर्लेकर

+91 9823212533

कायदेशिर

ललित झुनझुनवाला

+91 9823212533

25 +
BJP सरकारच्या राबवलेल्या योजना

800 +
समस्या निराकरण केले

1 Lakh +
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका मधील व्यक्ती फायदा घेतले

24/7
समर्पण

आमचे कार्यक्रम