अमरजी साबळे खासदार राज्यसभा

  • पाणी संसाधनांची स्थायी समिती
  • बाह्य घडामोडी आणिपरदेशी भारतीय घडामोडी सल्लागार समिती
  • मंत्रालय माहिती आणि प्रसारण हिंदी सल्लागार समिती
  • रेल्वेमार्ग विभागीय समिती
  • अल्पसंख्याक कल्याण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत समिती सदस्य

पाणी संसाधनांची स्थायी समिती

मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींनी जल संसाधने,नदी सुधारणा, आणि गंगा दुरुस्ती विषय ,जल स्वस्थाचे नुतनीकरण आणि जिर्णोधार विषयी चर्चा केली

  1. अध्यक्ष : हुकुम सिंग
  2. सदस्य : श्री. अमरजी साबळे
  3. या समिती मध्ये २१ विधानसभा सदस्य आणि १० खासदार आहेत

आमचे कार्यक्रम