अमरजी साबळे खासदार राज्यसभा

 • अंबवडेच्या ग्राम सभेत मार्गदर्शन करताना
  तारीख:28 नोव्हेंबर २०१५स्थळ: शिगवण
 • अंबवडेच्या ग्राम सभेत मार्गदर्शन करतानातारीख:25 नोव्हेंबर २०१५स्थळ: अंबवडे
 • संसद ग्रामपंचायत शिगवण
  तारीख:२८ सप्टेंबर २०१५स्थळ: अंबवडे
 • संसद आदर्श ग्राम शिगवण (अंबवडे) कार्यशाळा
  तारीख:9 सप्टेंबर २०१५स्थळ: अंबवडे

अधिक कार्यक्रम पुढे पहा

अंबवडेच्या ग्राम सभेत मार्गदर्शन करताना

 1. संसद आदर्श ग्राम योजने अंतर्गत दत्तक घेतलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव अंबडवे ग्रुप ग्रामपंचायतमधील शिगवण या गावातील ग्रामसभेत ग्रामस्थांना मार्गदर्शन करताना

आमचे कार्यक्रम