Amarji Sable M.P Rajya Sabha

 • Addressing the Gram Sabha
  Date:28 Nov 2015Place: Shigwan
 • Addressing the Gram Sabha of AmbadveDate:25 Nov 2015Place: Ambadve
 • Sansad Grampanchayat Shigwan
  Date:28 sept 2015Place: Ambadve
 • Sansad Adarsh Gram Shigvan (Ambadve) Workshop
  Date:9 sept 2015Place: Ambadve

See More Events

Addressing the Gram Sabha

 1. MP Mr. Amarji Sable addressed and gave guidance to the Gram Sanstha at Shigwan under the Sansad Adarsh Gram Yojana..

View Our Events